Distanční výuka VO


Ukázky domácí práce dětí .

Výtvarný obor

Výuka výtvarného oboru ZUŠ probíhá v distančním režimu, stejně jako u ostatních oborů.
Přizpůsobit se dnešní době bylo nutností. K původnímu zasílání prezentací s rozpracovaným zadáním výtvarného úkolu jsme postupně přidali ještě on line výuku.
Při on line hodině si vždy úkol společně vysvětlíme, rozebereme možnosti vypracování, výtvarné techniky. Žáci si pak při hodině připraví návrhy.
Na následné vyhotovení práce mají celý další týden.
Všichni společně zjišťujeme, že i na dálku se dá výtvarka zvládnout, ale přesto se už těšíme na naše normální společné hodiny.
Máme také naplánovanou výstavu na červen 2021, která by měla proběhnout v Galerii Sladovna v Žatci.
Pokud to situace jen trochu dovolí, výstavu uskutečníme.
V případě, že instalace výstavy nebude možná, výtvarný obor bude své práce prezentovat jinou formou, například nafocením a postupným uveřejňováním.
Iveta Mynaříková

 

Keramika a Grafika výtvarného oboru


Distanční výuka je opravdu již dlouhá. Realizovat učení oborů jako je keramika a grafika na dálku je opravdu náročné.
Zavedli jsme také on-line výuku jako podporu zadávání práce. A snažíme se. My učitelé, žáci a také rodiče, kteří pomáhají dětem s technickým připojením a zajištěním materiálu.
Někteří si stihli vyzvednout materiál jako jsou matrice k rytí linorytů nebo hlínu k modelování.
Pokud se to například kvůli karanténě nezrealizovalo, musela stačit plastelína nebo hmota, kterou si žáci s maminkou doma vyrobili sami.
Například z vody, mouky a octa. Díky za kreativní rodiče. Jak se nám práce daří, můžete posoudit sami.
Ester Polcarová

 

 

Zdroj: A. Urbancová


Fotogalerie