Distanční výuka TO


Reakce a výstupy žáků a vyučujících tanečního oboru.

Výuka tance distanční on-line formou je velmi náročná. Nikdy nemůže nahradit prezenční výuku, bezprostřední kontakt pedagoga s žákem.
Pro ty, kteří chodí do TO již nějakou dobu, se kterými se známe a kteří mají určitou taneční zkušenost a dovednost, je tento způsob výuky schůdnější, ale i tak zajišťuje především udržení se ve formě. S těmi, které jsem začala učit tento školní rok, je on-line výuka složitá, protože chybí přímý osobní kontakt. Při on-line výuce je také zásadní absence prostoru a absence vzájemné spolupráce, která se na dálku poměrně těžko vysvětluje. Zpočátku, na jaře a na podzim, jsem vyučovala formou natáčení videí s tanečními kroky, točkami, krokovými variacemi a vazbami a s částmi choreografií, která jsem žákyním zasílala spolu s výukovými videi - orientální tance a videi profesionálních tanečníků a souborů získaných z internetu. Posílala jsem jim také podrobný popis všech probíraných kroků, vazeb, variant i celých našich společných starších choreografií (spolu s hudebním doprovodem), aby si je mohly udržovat v paměti. K tomu jsem vypracovávala povídání o lidovém umění, lidových tradicích a zvycích, krojích, kraslicích apod. a spolu s fotografickým materiálem dětem posílala. Od nich jsem pak dostávala zpětnou vazbu – videa probíraných a nacvičovaných tanečních prvků. Nutno však říci, že ne všechny žákyně zpětnou vazbu zasílaly. Děvčatům jsem také posílala odkazy na záznamy tanečních představení, např. Čertovinky a Příběhy tancem vyzpívané VUS Ondráš Brno a jiných folklorních souboru z ČR a Slovenska.
Po přechodu na on-line výuku se situace pro mě, a věřím, že i pro děvčata, hodně zlepšila. Je velmi pozitivní, že mám takto možnost s děvčaty být v přímém kontaktu, že se vidíme, že si můžeme povídat, osobně vysvětlit vše potřebné přímo na místě a právě teď, ukázat, vysvětlit, vidět dívky při tanci.
Některé žákyně mají, bohužel, problémy s připojením, slabší hifi, internet. Většinou jde o špatnou viditelnost nebo zastavení pohybu. Problémem je i přenos zvuku, který je pochopitelně přenosem zpožděný za obrazem. Řeším to tak, že po společném tancování, kdy pouštím hudbu já ze svého počítače, si děvčata pouští hudbu u sebe v pokoji, tancují pak po jedné a já je sleduji. Takto se nám od ledna povedlo nacvičit jednu novou choreografii „Kalamajka“ a udržet v paměti tanec Cindruška z minulého školního roku. Tento týden jsme dokončily další tanec „Ponad fľašu“, který se dá tančit sólově a začaly pracovat na další choreografii.
Ve třídě orientálního tance jsme na tom podobně. Dokončily jsme společnou skladbu, nacvičily jedno absolventské taneční sólo a na dalším absolventském sólu jsme začaly pracovat minulou výuku.
Moje žákyně pracují výborně a věřím, že až bude obnovena prezenční výuka, že s děvčaty budeme moci vše dokončit a dopilovat k oboustranné spokojenosti a předvést rodičům a veřejnosti vše co se zvládly naučit i v takto obtížných podmínkách.

Ivana Fábryová

Myslím, že nemusím připomínat, že daleko lepší by bylo učit na tělocvičně. Shodli jsme se na tom i se žáky, ale málo platné, musíme se přizpůsobit okolnostem.
Proto hledám pozitiva i na distanční výuce:
Během výuky sleduji velké zlepšení žáků v pochopení techniky provedení tanečních prvků.
Tím, že jsou na obrazovce v jednotlivých okénkách, v podstatě učím individuálně. Jsou zde daleko zřetelněji vidět chyby v provedení a já je mohu okamžitě opravit. Při práci v tělocvičně se tak intenzivně jednotlivcům nestačím věnovat a občas se nějaké chybičky ztratí v davu.
Podařilo se nám vytvořit krásné taneční sestavy contemporary v minimálním prostoru,
využíváme jednoduché nářadí jako je například židle a náčiní jako je šátek, papír, plyšové zvířátko, atp.
Reakce dětí cituji doslovně:
- Líbí se nám, že Vám můžeme kdykoliv zavolat a vy nám přes videohovor poradíte a pomůžete.
- (dívka, která má vypnutou kameru):
  Nestydím se tolik když mi něco nejde, že mě nikdo nevidí.
Když pominu technické problémy, které při práci on-line vznikají a není jich málo,
jsem ráda, že mi velká většina dětí na on-line hodiny chodí. A ti co nemohou, pracují individuálně a posílají své výkony na videích.
Turková Lenka

 

 

Tančit online není jednoduché, avšak s dětmi se to snažíme zvládnout.
Ty nejmenší baví různé tanečky, říkanky a rozcvička s rekvizitou.
U starších se nám daří přidat i něco z techniky. Tančíme hlavně krátké variace a často je měníme.
Žákyně i já si musíme poradit s menším prostorem, ale jsme rády, že tančíme aspoň nějak společně.
Vivien Šprláková Puková

 

 

 

 

Zdroj: A. Urbancová