Flétnový koncert


Koncert z distanční výuky.

Flétnový koncert je složen z žáků paní učitelky Petry Sekretové.

Žáci hrají skladby, které se v rámci distanční výuky naučili.

Zdroj: A. Urbancová