"Divadlo očima dětí"


Výsledková listina soutěže "Divadlo očima dětí"

„Divadlo očima dětí“ . výsledková listina

1. kategorie: 6 – 10 let

1. místo : Havlová Magdaléna  ZUŠ Žatec

                Tronová Hana – ZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec

2. místo : Blažková Iva – ZUŠ Žatec

                Basáková Kateřina – ZUŠ Žatec

3. místo : Šimek Ladislav – ZUŠ Žatec

                Bejček Jan – ZUŠ Žatec

2. kategorie: 11 – 15 let

1. místo : Daněk Ondřej - ZUŠ Žatec

                Nový Vladimír - ZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec

2. místo : Boermans Angelika - ZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec

               Hamouzová Zuzana - ZUŠ Žatec

3. místo : Milyanová Veronika - ZUŠ Žatec

3. kategorie: 16 – 19 let

1. místo : 9. třída ZŠ a MŠ Dvořákova 24, Žatec

2. místo : Belanová Barbora - ZUŠ Žatec

3. místo : Šimková Veronika - ZUŠ Žatec

Zvláštní 1. místa za zvolenou výtvarnou techniku:

Jamborová Markéta - ZUŠ Žatec

Křížová Michaela - ZUŠ Žatec

Zvláštní 1. místo za prostorové zpracování:

Třída 4. B ZŠ a MŠ Dvořákova 24, Žatec

Zvláštní místo za nejmladšího účastníka:

Šelemba Vojtěch