Výstava výtvarného oboru


GALERIE SLADOVNA "Výlet na safari" 25.4. 2018 - 7.6. 2018

Výtvarný obor ZUŠ vystavuje v Galerii Sladovna – 24. 5. 2018 – 7. 6. 2018 Výlet na safari „Výzkumníci, pozor, teď!“ zazněl zvučný hlas jedné z našich hlavních vedoucích, vrchních průzkumníků, tedy paní učitelky. Nováčci průzkumníci se rozeběhli na všechny světové strany. Pár z nich (dokonce i někteří zkušenější průzkumníci) obklopilo domorodý kmen a tužky s křídami jim po čtvrtkách jenom šustěly. Někteří si mezitím našli tiché místo, na kterém se schovávala a odpočívala jak malá, tak velká zvířata, a různými výtvarnými styly je přenášeli na papír. Byli i tací, co si s sebou vzali keramickou hlínu, aby (nováčci i zkušení) vymodelovali, co nejvěrnější živočichy Afriky. Zkušenější průzkumníci, kteří už na několika expedicích byli, se pomalu rozhlíželi. Ale i oni si vybrali. Někteří detailní studii zvířat, jiní si troufli na vzory všeho možného a nezůstali jenom u čtvrtek! Rozprostřeli si nastříhané obdélníky z hedvábí, ale i talíře, a kousek po kousku barvili. Jedné skupince učarovali opice a pelikáni natolik, že se rozhodli zřídit Žatci vlastní pavilon s cizokrajnými zvířaty, i když jen namalovanými. Ale ani to třem z nich nestačilo a dohodli se, že vytvoří zvířata vystupující z obrazu! Když vedoucí naší expedice zaveleli odchod, nechtělo se nám pryč. Naštěstí nám při opouštění Afriky pomáhalo vědomí, že se na naše díla vystavená v Galerii Sladovna přijdete podívat a přenést se s námi zpátky do Afriky!

Markéta Jamborová

absolventka 1. cyklu výtvarného oboru


Fotogalerie