Reprezentační ples DpS PčS


V Lidovém domě byl k vidění folklor

Soubory lidového tance ze třídy p. uč. I. Fábryové v sobotu 24.10.2015 zahajovaly Reprezentační ples Domova pro seniory a Pečovatelské služby Žatec. Přesně ve 20.00 hod. zazněl tuš a na parket Lidového domu nastoupili chlapci ze souboru Regrúti se svým Zbojnickým tancem. Po nich děvčata ze souboru Sedmikvítek předvedla Pozdišovské tance z východního Slovenska. Návštěvníci plesu pak shlédli ještě další dva lidové tance, a to Čí je to louka v podání Sedmikvítku a Mlynářský tanec, který zatančily páry souboru Regrúti. Věříme, že vystoupení našich žáků se líbilo a přispělo k celkové skvělé atmosféře celé akce.

Ivana Fábryová