Procházka Žatcem v dětské malbě


Foto 383,

„Procházka Žatcem v dětské malbě“ Po schválení projektu „Procházka Žatcem v dětské malbě“ bylo nutné vytvořit konkrétní návrh, který bude posléze rozpracován a připraven k realizaci na zeď. Studentka nejstaršího a rozšířeného oddělení Lenka Štěpánková načrtla nejprve skicu, kterou poté zvětšila do měřítka 1:10 ( ku stěně zdi). A bylo možné pokračovat v přípravách. Návrh malby sestává z nejtypičtějších žateckých staveb, které jsou propojeny prvky charakteristickými pro naše město (chmel, znak, chmelnice…). V této fázi bylo nutné začít s přípravou šablon složitějších částí. To zabralo celému nejstaršímu oddělení výtvarného oboru asi tři týdny. Podle rozpracovaného návrhu jsme spočítali přibližnou spotřebu barev, štětců a dalších nutných pomůcek a učinili nákup. V neděli 1. 6. začala samotná práce na zdi. Vzhledem ke značnému poničení jsme stěnu museli nejprve oškrábat a napenetrovat. V pondělí 2. 6. dopoledne byla zeď nabílena dvěma nátěry. Odpoledne začali žáci rozkreslovat návrh opatrně na stěnu. Vše bylo nutné pečlivě proměřit, rozkreslit, překontrolovat pomocí vodováhy. V úterý 3. 6. jsme začali se samotnou malbou. Práce byla velmi složitá a namáhavá i vzhledem k nutnosti neponičit místní komunikaci, nic neušpinit. Každý den jsme si museli připravit značné množství pomůcek a lešení, které bylo nezbytné k práci (zeď má rozměry 3 x 14,5 m). I přes značnou nepřízeň počasí se nám nakonec podařilo malbu dokončit ve čtvrtek 5. 6. v pozdních odpoledních hodinách. S odstupem času lze konstatovat, že vynaložené nemalé úsilí je odměněno pozitivním ohlasem žatecké veřejnosti. Žáci si vyzkoušeli trochu netradiční práci, prokázali schopnost dovést započatou práci do zdárného konce a odměnou jim zůstává vydařená malba na stěně, kterou přispěli ke zlepšení života v našem městě. Mgr. Iveta Mynaříková

Foto 382,


Fotogalerie